Bostad

Att bo i Hagastaden

Life science

Vård och forskning

Företag

Etablera ditt företag
Hagastaden blir en levande innerstadsdel med totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser i Stockholm och Solna. Området utvidgar på ett naturligt sätt Stockholms innerstad och knyter samman Stockholm med Solna. Fram till år 2025, när huvuddelen av Hagastaden står klart, ska området bebyggas och utvecklas till en ny stadsdel med boende, handel, kultur, parkområden och samtidigt bli ett nav i Stockholmsregionens kluster för life science. Namnet Hagastaden har koppling till den unika Hagaparken som är en del av Nationalstadsparken. De första boende i området flyttade in hösten 2017.
Visionen Hagastaden växer fram
Senaste artiklarna
Klart för skola, äldreboende och idrott i Hagastaden

Klart för skola, äldreboende och idrott i östra Hagastaden

Tomten vid Wenner-Gren Center får en markanvisning för en grund- och gymnasieskola, en tillhörande fullstor idrottshall, en 7-spelsplan för fotboll, studentbostäder samt ett äldreboende. Skola årskurs 6-9 och gymnasium för totalt 1300 elever... Läs mer »

Beslut i Landstinget – Karolinskas gamla huvudbyggnad säljs

Landstingsstyrelsen har föreslagit Stockholms läns landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen av Karolinska Universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad i Solna. Det är första försäljningsetappen i norra delen av Hagastaden. Köpeskillin... Läs mer »
Karta över Norrbackatäppan

Dialog kring Norrbackatäppans förnyelse klar

Under november-december 2017 genomfördes parksamråd kring förnyelsen av Norrbackatäppan. Materialet är nu sammanställt och fram till mars 2018 fortsätter man arbetet med det slutliga programförslaget för parken. I mars ska förslaget beslut... Läs mer »
markanvkv10_12_630x315

Fler hyresbostäder i Hagastaden

Den 7 december fattade exploateringsnämnden beslut om markanvisning av två kvarter längs Norra stationsgatan: Ribosomen (kv. 10) och kvarter 11 och 12 (Vasastaden 1:16 och 1:118) till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB respektive HSB Bo... Läs mer »
Projektchef Eleonor Eklind Forslin.

Informationsmöte på Station lockade många

Torsdagen den 9 november bjöd Stockholms stad in till ett informationsmöte om Hagastaden-projektet. Mötet ägde rum på restaurang Station vid Torsplan – i hjärtat av den nya stadsdelen. Närmare 170 personer kom för att lyssna till vad som ä... Läs mer »
Läs fler artiklar i arkivet ›
Etablera ditt företag
När kommer tunnelbanan till Hagastaden?
Vad är Life Science?