Bostad

Flytta till Hagastaden

Life Science

Vård och forskning

Företag

Etablera ditt företag
År 2025 står Hagastaden färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Det nya sjukhuset tar emot de första patienterna 2016. De första bostäderna är klara för inflyttning 2017.
Visionen Hagastaden växer fram
Senaste artiklarna
Visionsbild: Atrium Ljungberg

Twist får avslag i Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden avslog den 2 februari Atrium Ljungbergs bygglovsansökan för uppförande av byggnaden Twist. Byggnaden har fått namnet Twist efter sin vridna form och ryms i kvarteret ”Genen” vid Torsplan, i korsningen Gävlegatan och N... Läs mer »
Flygbild över Hagastaden. Foto: Stockholms stad

Ny kommungräns godkänd i Exploateringsnämnden

Den nya gränsen mellan Stockholm och Solna godkändes den 15 december 2016. Hagastaden byggs på kommungränsen mellan Stockholm och Solna, och eftersom det av praktiska skäl är svårt att dela på en fastighet, justeras kommungränsen i Hagastade... Läs mer »
Foto: Stockholms stad

Ny busslinje ska knyta samman Ropsten med Karolinska

Om ett år är det tänkt att bussarna på den nya stomlinjen 6 ska rulla från Ropsten till Karolinska. Det är ännu inte fastlagt i förhandlingarna med SL hur den exakta linjedragningen och placeringen av busshållplatser i nordvästlig riktning ... Läs mer »
Gunilla Brogren pratar om innovativa exempel på underjordiska cykelställ och cykelramper. Foto Victor Blomqvist

Gång- och cykelplaner i fokus vid informationsmöte på H2 Health Hub

Torsdagen den 23 november bjöd Stockholms stads projektkontor för Hagastaden in till ett informationsmöte om projektet på H2 Health Hub på Hälsingegatan nära Norra Stationsgatan. Ett fyrtiotal intresserade kom till mötet och flera stannade kv... Läs mer »
Flygbild över Hagastaden vid Torsplan. Foto: Stockholms stad

Informationsmöte om Hagastaden 23 november

Stockholms stad välkomnar allmänheten till höstens informationsmöte om Hagastaden. Vid mötet får du bland annat en uppdatering om den pågående byggnationen och en fördjupning om gång- och cykelplanerna för stadsdelen. Från Stockholms st... Läs mer »
Läs fler artiklar i arkivet ›
Etablera ditt företag
När kommer tunnelbanan till Hagastaden?
Vad är Life Science?