En vetenskapsstad i världsklass

Hagastaden Visionen 2025 › En vetenskapsstad i världsklass

Visionen för 2025 (2015)

År 2025 står Hagastaden färdig – innerstadsdelen som knyter samman Stockholm och Solna. Området byggs över ett komplext vägnät i Stockholms norra innerstad och kommer att bestå av 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Hagastaden blir en del av två städer med såväl citypuls som närhet till grönområden. Från Hagastadens nya tunnelbanestation når man på bara några minuter Nordens största shoppingcenter och Arenastaden i Solna. Hagastaden blir ett livskraftigt nav i Stockholmsregionens life science-kluster.

Hagastaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt – ett område som sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över området med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet på Solnasidan. Stadsdelen byggs ovanpå en avancerad överdäckning och intunnling av E4:an och industrijärnvägen till Värtahamnen.

Centrum för Stockholms vetenskaps- och innovationskluster

Hagastaden utgör redan idag ett centrum för life science-klustret i Stockholm-Uppsala-regionen. Här finns en lång tradition av ett nära samarbete mellan sjukvård, forskning och näringsliv.

I Hagastaden får life science-företag nära kontakt med Karolinska Institutet, som är Sveriges största och världens nionde högst rankade medicinska universitet. Tillsammans med det nya sjukhuset, Nya Karolinska Solna, och fyra olika myndigheter inom medicin skapas ett världsledande nav som stärks av den geografiska närheten till varandra.

På gångavstånd till Hagastaden finns Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet som båda rankas högt inom livsvetenskaperna. Därutöver finns närheten till Handelshögskolan i Stockholm, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och IT-klustret med bas i Kista. Hagastaden kommer förbättra närheten mellan forsknings- och innovationsaktörerna än mer än idag, och området får särskilt goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten, forskning och innovation.

Bostäder, service och rekreation

Hagastaden är en urban, tät stadsdel med både arbetsplatser och bostäder. Närheten till Vasastan, centrala Stockholm och Hagaparken gör området till ett attraktivt bostadsområde. De första bostäderna har börjat byggas och intresset för dessa är stort. 2017 sker den första inflyttningen. Här byggs även en stadspark, förskolor, skolor och lokaler för service och handel – en komplett stadsdel.

Fastighetsägarna och bostadsbyggherrarna i Hagastaden samarbetar med Stockholms stad och Solna stad för att området ska få en bra blandning av butiker, service och restauranger, inte minst utefter Norra Stationsgatan som blir en viktig länk mellan Vasastan och de nya kvarteren.

Utbyggd kollektivtrafik

Hagastaden blir också väl försörjt med allmänna kommunikationer; 2017 öppnar Citybanans pendeltågstation vid Vanadisvägen och några år senare kommer tunnelbanan till Hagastaden. Redan idag trafikeras området av flera busslinjer. Särskild omsorg läggs på att underlätta för gång- och cykeltrafiken och under den kommande Norra Stationsparken anläggs ett stort garage.

Vision 2025

2007 togs beslut om en vision för hur området skulle utvecklas fram till 2025. Visionen skrevs under av Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, KTH, Handelshögskolan och regionens näringsliv. Visionen följs kontinuerligt upp och utgör ett viktigt styrdokument vid utvecklingen av området.

Samarbete när Stockholm och Solna växer ihop

Förutom nämnda parter är det många intressenter som arbetar tätt tillsammans för att få Stockholm och Solna att växa ihop; Karolinska Universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Trafikverket, Akademiska Hus, Locum, Stockholm Science City Foundation och ett antal privata byggherrar och fastighetsägare.