Hagastaden Visionen 2025

Visionen 2025

2007 togs beslut om en vision för hur området som idag kallas Hagastaden skulle utvecklas fram till 2025. Visionen skrevs under av Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, KTH, Handelshögskolan och regionens näringsliv. Visionen följs kontinuerligt upp och utgör ett viktigt styrdokument vid utvecklingen av området. Du kommer åt en sammanfattning och hela visionen med knapparna nedan.