Hagastaden i media

Hagastaden Press › Hagastaden i media

Hagastaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och väcker uppmärksamhet i både lokala och rikstäckande medier. Stadsdelen byggs över ett komplext vägnät i Stockholms norra innerstad och knyter samman Solna och Stockholm. Den kommer att bestå av 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Hagastaden utgör redan idag ett centrum för life science-klustret i Stockholm-Uppsala-regionen.