Vad innebär life science?

Hagastaden Vård och forskning › Vad innebär life science?

Foto: Staffan EliassonFoto: Staffan Eliasson

Det läggs allt större vikt vid hälsa och livskvalitet. Världen över pågår forskning för att finna nya medicinska och tekniska lösningar som kan förbättra våra liv. Företag, universitet och vårdinstitutioner lägger mer resurser på life science. Med Hagastaden ska stockholmsregionen bli världsledande på området.

Life science omfattar flera vetenskapsgrenar, som till exempel biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. Denna tvärvetenskapliga verksamhet ska leda till kunskap som ger förutsättningar att förbättra liv och hälsa; för människa, djur och natur. I Hagastaden ligger fokus framför allt på människan.

För den som arbetar eller studerar kommer Hagastaden att erbjuda en innovativ och internationell forsknings- och arbetsmiljö. Blandningen av forskare, studerande, vårdpersonal och boende kommer att skapa kreativa möten som ger upphov till nya idéer.
 Hagastaden är ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv har gått samman för att skapa hjärtat i det som ska bli världens bästa område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv.