Life science i Hagastaden

Hagastaden Vård och forskning › Life science i Hagastaden

Nya Karolinska Solna växer fram. Foto: Holger Staffansson, SkanskaNya Karolinska Solna växer fram. Foto: Holger Staffansson, Skanska

I Hagastadens närhet erbjuds flera möjligheter till studier och forskning inom life science. Tre framstående universitet – Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan – med över 70 000 studenter och 7 000 forskare ligger inom drygt en kilometer från Hagastaden. Närheten till det världsberömda ICT-klustret Kista Science City öppnar upp en värld av möjligheter för life science och informationsteknologi.

Ett nytt och modernt universitetssjukhus blir navet mellan sjukvård, forskning och utbildning och bidrar även till visionen att utveckla Stockholmsregionen till ett av världens främsta centrum för life science. Nya Karolinska Solna (NKS) är ett projekt som sätter patienten först och skapar nya förutsättningar för den mest avancerade vården. Det nya sjukhuset tar emot de första patienterna i de nya byggnaderna år 2016, och öppnar fullt ut 2018.

Stockholm Life är en gemensam symbol för alla de aktörer som verkar inom life science i Stockholmsområdet, med centrum i Hagastaden. I varumärket ingår den avancerade forskningen, företagen men också hälso- och sjukvården. Bättre samarbeten mellan hälso- och sjukvård och industrin kommer att påskynda utvecklingen av nya medicintekniska produkter vilket gynnar patienterna. Visionen för Stockholm Life är att bli ett världsledande område för life science i Hagastaden.

Kontakta Stockholm Life
Anna Frejd, tel: 070-539 00 79