Forskning och utbildning på KI Campus Solna

Hagastaden Vård och forskning › Forskning och utbildning på KI Campus Solna

Aula Medica på Karolinska Institutets Campus Solna. Foto: Ulf SirbornAula Medica på Karolinska Institutets Campus Solna. Foto: Ulf Sirborn

Karolinska Institutet genomför tillsammans med Akademiska Hus en stor satsning på nya byggnader på Campus Solna i Hagastaden, för att bättre möta nya behov inom forskning och utbildning.

Aula Medica är en spektakulär glasbyggnad med en föreläsningssal för 1 000 personer samt konferensverksamhet och kontor. Aulan invigdes i oktober 2013.

Widerströmska huset ger förutsättningar för verksamhet inom folkhälsofrågor där bland andra Smittskyddsinstitutet verkar. Byggnaden stod klar i december 2012.

Gamma i Karolinska Institutet Science Park rymmer laboratorium och kontor för forskning inom medicin och bioteknik. Byggnaden färdigställdes sommaren 2013 bredvid grannhusen Alfa och Beta, där över 60 företag inom life science och medicinteknik verkar idag.

Biomedicum blir ett högspecialiserat laboratorium utvecklad för experimentell medicinsk forskning, mittemellan aulan och Widerströmska huset. Laboratoriet kommer att ha plats för
1 700 forskare och personal, när det står klart 2018.