Vård och forskning

Hagastaden Vård och forskning

Life science för liv och hälsa

Hagastaden är ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv har gått samman för att skapa hjärtat i det som ska bli världens bästa område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv. Forskningen sker i samarbete med tre framstående universitet – Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.