Söker du lokal i Hagastaden?

Hagastaden Etablera ditt företag › Söker du lokal i Hagastaden?

lokaler2

Hagastaden är redan idag ett väl etablerat område med attraktiva lokaler från Wenner-Gren Center i öster till The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och Karolinska Institutet i väster. Här finns idag över 30 000 arbetsplatser och när området står klart 2025 kommer bortåt 50 000 personer att arbeta här.

Fastighetsägarna Hagastaden
De fastighetsägare som redan har eller kommer att bygga lokaler för verksamhet i Hagastaden har organiserat sig i föreningen Fastighetsägarna Hagastaden. Föreningen arbetar för att visionen för den nya stadsdelen ska bli verklighet – Hagastaden ska bli världens främsta område för verksamhet inom life science, forskning som syftar till att förbättra våra liv och vår hälsa.

Norra Stationsgatan
Norra Stationsgatan kommer att bli en paradgata i området som länkar samman Vasastaden med den nya bebyggelsen. Här kommer det att finnas ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Är du intresserad av att etablera dig här finns en intresseanmälan på webbplatsen norrastationsgatan.se.

Söker du lokal i Hagastaden? Kontakta fastighetsägarna i området:

Akademiska Hus
Magnus Huss 070-629 13 76
Atrium Ljungberg
Camilla Lemnell 070-399 69 99
Castellum AB
Henrik Forsberg +46 8 602 33 27 
Fabege
Sofia Sköld 08-555 148 73
Humlegården
Lennart Öberg 08-678 92 45
KLP Fastigheter
Anette Von Mentzer 072-173 40 34
Kungsleden
Sven Stork 08-503 052 06 
Locum
Sam Höglund 08-123 175 45
NCC
Annika Eriksson 08-585 530 22
Oscar Properties
Anders Tengbom 070-297 29 00
Vitartes AB
Håkan Karlsson 070-000 05 25
Novi Real Estate AB
Alexander Johansson 010 33 11 360
Stockholm science city
Ylva Williams 070-222 78 34

Är du intresserad av lokaler i de nya bostadshusens bottenplaner? Kontakta respektive bostadsbolag: Viktor Heimer 072-5537528

Einar Mattsson
Sara Engström 08- 586 267 77
Ikano Bostad
Bengt Öquist 08-675 02 83
Oscar Properties
Anders Tengbom 070-297 29 00
Veidekke Bostad
Britta Blaxhult 08-635 61 85