Att driva företag i Hagastaden

Hagastaden Etablera ditt företag › Att driva företag i Hagastaden

Torsplan. Foto: Gitta WilénTorsplan. Foto: Gitta Wilén

Hagastaden präglas av närheten till universitet, världsledande forskning och entreprenörsföretag. Studenter och forskare från hela världen kommer att röra sig och bo i området. Kunskap och hälsa blir centralt, liksom attraktiva mötesplatser och grönområden för rekreation och fritid. Blandningen av bostäder, arbetsplatser, skolor och institutioner kommer att kräva tillgång till service av alla slag.

När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer det att finnas runt 50 000 arbetsplatser i området. Både privata och offentliga, inom en mängd olika branscher och serviceområden. Företag och institutioner verksamma inom life science kan få hjälp med etablering inom samarbetet Stockholm Science City Foundation. Den som är verksam i Hagastaden kommer att ha goda möjligheter till samarbeten med universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård.

Norra Stationsgatan blir en central punkt i det framväxande området och gatan blir en boulevard med serviceföretag i bottenvåningarna. Vid Torsplan har det första handelskvarteret byggts upp och byggnation av kvarteret mittemot pågår.

Det finns redan ett stort antal företag i området, som vet och kan berätta om hur det är att vara verksam här idag. Många av dem är organiserade för att enklare kunna påverka förutsättningarna för och utvecklingen av näringsverksamheter i Hagastaden.

Företagsgruppen Hagastaden
Företagsgruppen Hagastaden är en medlemsstyrd organisation som verkar och driver frågor av gemensamt intresse för företagarna i området, så att bra förutsättningar och möjligheter skapas och utvecklas för näringsverksamheterna.

Genom medlemskapet är du med och påverkar områdets utveckling och blir en stark röst för att tillvarata företagarnas intresse vid förnyelse av Hagastaden som nu sker. Tillgång till Företagsgruppens erbjudande och förmåner, tillgång till ett omfattande nätverk med Stockholms och Solnas politiker och tjänstemän och vårt näringspolitiska arbete som gör företagsklimatet i Hagastaden ännu bättre.

Vid Företagsgruppens möten, träffar och evenemang har du möjlighet att ”känna på” gemenskapen och utbyta nya affärskontakter. Företagsgruppen Hagastaden är medlem i huvudorganisationen; Företagsgrupperna i Stockholm.

Intresserad av att veta mer? Kontakta:
Camilla Lemnell, 070-399 69 99 eller Camilla.Lemnell@al.se