Hagastaden Frågor och svar

Varför byggs Hagastaden?

Vad händer på Stockholms del av området?

Vad händer på Solnas del av området?

Vad är Norra länken?

Hur påverkas framkomligheten?

Får Hagastaden en tunnelbanestation?

Var anmäler jag störningar under byggtiden?

Vem är det som bygger?

Vad är Norra Tornen?

Varför byggs Nya Karolinska Solna?

Vad händer med det nuvarande Karolinska sjukhusområdet?

Vad är det som byggs på Campus Solna?

Vad är Stockholm Life?

Vad händer med Norra Stationsgatan?

Hur påverkas cykeltrafiken?