HemEvent › Samrådsmöte om Norra Hagastaden på Fakultetsklubben

2015-11-03

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Mellan den 28 september och den 20 november är det så kallade planprogrammet för Norra Hagastaden ute på samråd. Under den tiden går det att tycka till. Den 3 november genomför Solna stad ett allmänt samrådsmöte då det går att ställa frågor och lämna synpunkter.

Tid: Tisdagen den 3 november kl 18.00

Plats: Fakultetsklubben (Rolf Luft Auditorium), på Karolinska sjukhusområdet. Vägbeskrivning finner du  här.

Mer information om planprogrammet och om vad som planeras för stadsdelen finns att läsa på solna.se/norrahagastaden.

Skriftliga synpunkter på planförslaget kan lämnas senast den 20 november 2015 till:

plan@solna.se

eller

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna