HemEvent › Informationsmöte om Hagastaden

2014-11-06

Upplandsgatan 100, 11344 Stockholm

Välkommen till en informationsträff om ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden!

Hagastadens projektledare berättar om projektets planering och genomförande och Trafikverket informerar om sitt arbete med Norra Länken.

Stockholms läns landsting finns på plats och berättar om den planerade tunnelbanan till Hagastaden och Solna stad presenterar sina planer för Norra Hagastaden.

När: Torsdagen den 6 november kl. 18.30–20.00

Var: Rödabergsskolan, Upplandsgatan 100

För mer information: 08-508 264 22
stockholm.se/hagastaden