Hagastaden Bygginformation › Trafikomläggning vid Tomtebodakurvan 1-3 juli

Natten mellan fredag 1 juli och lördag 2 juli kommer det endast vara ett körfält öppet i Tomtebodakurvan, när du kommer på E4/E20 N på Essingeleden mot Norra länken.

Arbete kommer ske på E4/E20 N, från Ekelundsavfarten och en bit in i Norra Länkens Gärdestunnel. Bilden nedan visar hur körfälten kommer ligga efter trafikomläggningen.

Trafikomläggningen:

  • Fredag 1 juli, kl 22 stänger Trafikverket av körfältet på den gamla bron och all trafik går på den nya norra bron till kl 04.00.
  • Lördag 2 juli, kl 04 stängs den norra bron och öppnar två körfält (som tidigare) på den gamla bron E4/E20 N vid Karlberg.
  • Lördag 2 juli, kl 08.00 – 09.00 beräknas att alla trafikomläggningsarbeten kommer vara färdigställda. I detta läge blir det ingen delning av trafiken i Tomtebodakurvan utan de två norrgående körfälten kommer hela vägen gå parallellt in i norra länken.

Till Trafikverkets webbplats för Norra Länken

trafikomlaggning_juli_750