Hagastaden Bygginformation › Trafikomläggning av Klarastrandsleden 12-13 augusti

Fredag klockan 22 stänger Trafikverket av Karlbergstunneln och Tomtebodatunneln på Klarastrandsleden. Detta för att lägga Klarastrandsledens påfart mot Norra länken i sitt permanenta läge. Tunnlarna är avstängda till klockan 05 lördag morgon.

Under tiden leds trafiken till E4/E20 N genom Solna. Södergående trafik på E4/E20 S följer skyltning mot Södermalm (Pampassnurran). Följ orange vägvisning.

För mer information om arbetet, kontakta:
Björn Johnsson, Trafikverket, 070-757 36 81
Stephan Schnabel, Implenia, 070-168 95 14