Hagastaden Bygginformation › Sprängningar för Norra Tornen, vid Torsplan

Från och med torsdag den 19 oktober kommer Oscar Properties utföra sprängningar kl. 10.00 och 14.00, måndag-torsdag, och fredag kl. 10.00. Vid sprängning föregås varje salva av korta signaler och efterföljs av en lång signal. Om ni bor med utsikt mot arbetsområdet vid Torsplan så ombeds ni att inte stå vid fönster då sprängning pågår. Kringliggande gator kommer att stängas för all trafik i samband med sprängningarna.

Ansvarig sprängning:
Mikael Sjöqvist (Berg & Byggteknik i Norberg AB)

Delentreprenadansvarig:
Joakim Gustafsson (Oscar Properties Bygg AB)
070-609 36 72