Hagastaden Bygginformation › Omläggning av parkeringsplatser och flytt av cykelbana vid Norra Stationsgatan 93-117

Hagastaden driftentreprenör utför en omläggning av parkeringsplatser och flytt av cykelbana vid Norra Stationsgatan 93-117. Bilparkeringar kommer efter omläggningen att kunna parkera utanför tungavstängningen närmast vägen och innanför tungavstängningen kommer två cykelbanor att skapas. Under omläggningen kan det uppstå en störning för bilar att kunna parkera på området.

Entreprenören kommer att avsluta arbetet under veckan om vädret tillåter.

Kontakt: Ebrahim Ilya