Hagastaden Bygginformation › Nattarbete vid Norra Stationsgatan 5-8 september

Natten den 5 september till och med natten den 8 september ska SVEAB utföra bland annat lednings- och asfaltsläggning vid Norra Stationsgatan utanför restaurang Station i kvarteret Cellen. Arbetet kommer inte medföra högt buller.