Hagastaden Bygginformation › Klarastrandsleden mellan Karlbergs- och Tomtebodatunneln avstängd 22-25 april

Fredag den 22 april, kl 22.00 till måndag den 25 april, kl 05.00 genomför Trafikverket arbeten för att kunna lägga tillbaka norr- och södergående trafik på Klarastrandsleden i slutligt läge.

Trafik från Solnabron som ska till Klarastrandsleden leds om via Essingeleden/Pampassnurran och Klarastrandstrafiken söderifrån leds om via Pampaslänken.

Trafikverket kommer bland annat ta bort befintliga trafikanordningar, gjuta betong i vattenanläggningarna och fräsa upp gammal asfalt och lägga ny asfalt. Det kan medföra en del buller. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar under denna tid.

För mer information om arbetet, kontakta:
Andreas Sjöblom, Trafikverket, 072-565 54 91
Henrik Ahrén, Hochtief, 072-700 08 76