Hagastaden Bygginformation › Om entreprenadarbeten vid Torsplan – etappvis 2018 och 2019

Skedesplan skiss med entreprenadetapperSkedesplan skiss med entreprenadetapper

Från och med vecka 13 (26-30 mars) har exploateringskontorets (Stockholms stads) entreprenad E453 runt Norra Tornen-kvarteren vid Torsplan satt igång. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten, samt finplanering kring kvarteren Innovationen och Helix. Entreprenadarbetena består av sopsug inklusive papperskorgar, tele, signal, fjärrvärme och kyla, belysning, nya dagbrunnar, bevattning, och framförallt finplanering.

Entreprenaden kommer att pågå i olika etapper under 2018 och 2019, vilket kommer påverka trafiken på olika sätt.

Informationen om hur entreprenaden kommer påverka de olika delarna uppdateras framöver.

För gående och trafikanter hänvisar vi, för er egen säkerhets skull, till att respektera avgränsningar och trafikskyltning i området.

Respektive etapp pågår 3-4 månader.

Innovationen

Finplaneringen av gaturummet runt Innovationen kommer i huvudsak att ske under 2018 och ytan beräknas vara helt färdigställd i slutet på året. Utbyggnaden sker preliminärt i följande ordning:

1. Östra sidan av Torsgatan till Norra Stationsgatan. Västra delen av kvarteret. (E1) – från slutet av mars-maj/juni.
2. Södra delen av kvarteret, mellan Torsgatan och Gävlegatan. (E2)
3. Östra delen av kvarteret, Gävlegatan upp till Norra Stationsgatan. (E3)
4. Norra delen av kvarteret, Norra Stationsgatan över till Torsplan 1 (”Hemköp”) (E4)

Helix

Finplaneringen av gaturummet runt Helix kommer i huvudsak att ske under 2019 och ytan beräknas vara helt färdigställd i slutet på året. Utbyggnaden sker preliminärt i följande ordning:

5. Västra sidan av Torsgatan till Norra Stationsgatan. Östra delen av kvarteret Helix. (E6)
6. Norra delen av kvarteret, Norra Stationsgatan över till Torsplan 2 (”Willys”). Entreprenaden omfattar även gång- och cykelstråk upp mot Hagaesplanaden. (E7)
7. Sydvästra delen av kvarteret ner mot Norrbackagatan. (E5)

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta byggledare Martin Brendov, exploateringskontoret, projekt Hagastaden, Stockholms stad.

Mejladress: martin.brendov@extern.stockholm.se