Hagastaden Bygginformation › Information från pågående projekt inom Campus Solna

Information från Akademiska Hus om pågående byggprojekt inom Campus Solna bifogas som PDF.

Informationsbrev 2018-01-31 (PDF) 

Kontaktperson för informationen:

Torbjörn Albrechtsson
0708-11 75 50
torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

Mer information hittar ni på:
www.akademiskahus.se
samt
www.ki.se/campusiforandring