Hagastaden Bygginformation › Helgarbete på Einar Mattssons kvarter Analysen

Lördag-söndag den 16-17/12 kommer det ske arbete på Einar Mattssons kvarter Analysen/Nova Park vid Hälsingegatan och Norra Stationsgatan kl. 0800-1600.
Kontaktperson: arbetsledare, Aryan Salim, 0724-542636
Kvarter Analysen, Einar Mattsson