Hagastaden Bygginformation › Helgarbete på Einar Mattssons kvarter Analysen

Lördag den 9/12 och söndag den 10/12 kommer det ske arbete på Einar Mattssons kvarter Analysen vid Hälsingegatan och Norra Stationsgatan. Byggnationen berör avjämninng på taken och märkning och kontroll för håltagning på projekt Analysen och Nova Park.
Kontaktperson: Andreas Erlandsson, 0700-952 482.
Kvarter Analysen, Einar Mattsson