Hagastaden Bygginformation › Framstegsgatan stängs av för biltrafik 6 februari

Den 6 februari kommer två stycken cyklotroner att levereras till Forskningsbyggnaden. Detta arbete innebär att Framstegsgatan stängs av för biltrafik och en mobilkran monteras upp för att lyfta in cyklotronerna i Forskningsbyggnaden.

Cyklotronerna väger 22 ton styck och är en typ av produktionsanläggning för läkemedel. Cyklister och gående kommer kunna ta sig in denna väg. Bilar hänvisas köra in på Gävlegatan från Karolinska vägen.