Parker och grönområden

Hagastaden Flytta till Hagastaden › Parker och grönområden

Norra Stationsparken, Illustration: Andersson Jönsson/Stockholms stadNorra Stationsparken, Illustration: Andersson Jönsson/Stockholms stad

Centralt i Hagastaden anläggs med byggstart 2021 en halvkilometer timglasformad park som löper genom norra innerstaden från Torsplan och Hagaplan i väster till Norrtull i öster. Utmed och genom parken sträcker sig promenadstråk med bersåer, vattenspeglar, lekplatser och serveringar.

Norra Stationsparken kommer att bli ett grönt och öppet stråk mellan Stockholm och Solna och parken ramas in av bostadskvarter med butiker, restauranger och andra verksam- heter i bottenplanet, på både norra och södra sidan. Norra Stationsparken korsas i mitten av ett syd-nordligt parkstråk som följer Hälsingegatan norrut in i Solna.

Från Norra Stationsparken och österut planeras en gång- och cykel- bro över Uppsalavägen som ger närheten till Hagaparken och Brunnsviken som särskild tillgång. De gamla tullhusen i sin lilla park vid Norrtull kommer att lyftas fram i den nya planen och bli som en kulturhistorisk entré till naturen och innerstaden beroende på vart man rör sig. I områdets östra del och förbi Wenner-Gren Center förbättras nu även tillgängligheten till Bellevueparken. Det gröna sambandet mellan Hagaparken och Karlbergsparken blir också tydligt.