Parker och grönområden

Hagastaden Flytta till Hagastaden › Parker och grönområden

Norra stationsparken

En halvkilometerlång park, Norra stationsparken, ger grönska och öppna rum nära bostaden. Utmed och genom parken sträcker sig promenadstråk med bersåer, vattenspeglar, lekplatser och serveringar. I parkens mitt skapas en torgyta som blir en viktig mötesplats i området med plats för marknader och rekreationsmöjligheter.

I öster och väster omgärdas stadsdelen av de stora sammanhängande grönområdena i Karlberg och Hagaparken.