Överdäckning skapar nya möjligheter

Hagastaden Flytta till Hagastaden › Överdäckning skapar nya möjligheter

Trafikplats vassen Foto: Mikael UllénTrafikplats vassen Foto: Mikael Ullén

En förutsättning för byggandet av Hagastaden är att Norra länken och Värtabanan tunnlas in och förstärks (överdäckning), så att det nya området kan byggas ovanpå. Området kommer att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman grannkommunerna Solna och Stockholm. Tunnelprojektet som är en del av Norra länken genomfördes av Trafikverket i samarbete med Stockholms stad och färdigställdes i april 2016. Värtabanans intunnling pågår 2016-2018 och därefter kan marken ovanpå börja bebyggas.

Läs mer om bygget på Trafikverkets webbplats