Konst och forskning

Hagastaden Flytta till Hagastaden › Konst och forskning

Konstnären Jesper Nyrén med sitt verk Kristall vid akutmottagningen på Nya Karolinska Solna.  Foto: SLL.Konstnären Jesper Nyrén med sitt verk Kristall vid akutmottagningen på Nya Karolinska Solna. Foto: SLL.

Visionen för den offentliga konsten i Hagastaden är att områdets life science-profil ska genomsyra konstverken. Temat ”Livets byggstenar” syftar till den forskning och vård som bedrivs i Hagastaden med målet att förbättra människors liv och hälsa. Ett lokalt konstprogram har upprättats av Stockholm konst, Landstingets kulturförvaltning och Statens konstråd. För Stockholmsdelen finns också ett separat konstprogram framtaget.

Residensprojektet ArtResLab Hagastaden är ett kunskaps- och idéutbyte mellan konst och forskning, där syftet är att koppla samman forskarteam inom life science med konstnärer för att generera nya idéer och skapa nya sätt att samarbeta. Målet är att utbytet ska inspirera och ge avtryck på de framtida konstnärliga gestaltningarna i Hagastaden. I residensprojektet samarbetar Stockholm konst, Statens konstråd och Landstingets kulturförvaltning.

Stockholm konst
Stockholm konsts uppdrag är att säkerställa att alla stockholmare, oavsett hur gammal man är, var man bor, har för inkomst eller härkomst ska kunna möta konst av högsta kvalitet i sin vardag. Verksamheten arbetar med konst av alla genrer, såväl tillfällig som permanent och både inomhus och utomhus. Arbetet sker i nära samarbete med brukare, beställare och arkitekt för bästa möjliga helhet och utveckling av stadens offentliga byggnader och rum. Stockholm konst är en del av kulturförvaltningen i Stockholms stad och arbetar utifrån enprocentsregeln som anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Statens konstråd
Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutveckling, diskussioner och publikationer, arbetar Statens konstråd för att bidra till utvecklingen av både samtida konst och offentliga rum.

Landstingets Kulturförvaltning
Kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. De värnar om kultursektorns möjligheter att utvecklas och växa i Stockholmsregionen och verkar för en mångfald av kulturella möten.

Kulturförvaltningen har tagit fram ett specifikt konstprogram för det nya Karolinska Universitetssjukhuset. Konst på vårdavdelningar vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation och därför bör gestaltningarna bejaka positiva mänskliga värden och väcka tankar. Ambitionen är också att en intresserad allmänhet ska kunna ta del av konsten i sjukhusets offentliga rum. Läs mer om projektet här.

Konstprogram för Nya Karolinska Solna

Övergripande konstprogram för Hagastaden