Hagastaden ArtiklarVård › Stort genrep på Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Statister i väntrum. Foto: Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset. Statister i väntrum. Foto: Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset. 

I den nya sjukhusbyggnaden i Solna genomfördes i förra veckan en stor övning, där cirka 1000 personer deltog. Övningen skulle spegla en vanlig dag på sjukhuset med typiska patientfall och ge möjlighet till att öva på helheten.

Av deltagarna i övningen kom cirka 350 från vården. Vårdenheterna bemannades av de yrkesgrupper som brukar ingå i arbetet under ett vanligt arbetspass. Cirka 200 var statister som bland annat spelade patienter.

Övningen som genomfördes omfattade alla funktioner vid sjukhuset och motsvarade cirka 25 procent av vården under ett arbetspass. De enheter som ska flytta in har redan tidigare tränat, utfört tester och simuleringar i den nya arbetsmiljön.

Observatörer på plats dokumenterade resultatet av övningen. Observationerna ska sedan sammanställas och följas upp för att besluta om eventuella behov av åtgärder, innan det nya sjukhuset tas i drift.

Läs hela nyheten här