Hagastaden ArtiklarVård › Närakut Haga – först ut bland närakuterna

Närakut Haga. Bild: Stockholms läns landsting

I juni öppnade den första av länets tio nya närakuter. Närakut Haga finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

De nya närakuterna är ett viktigt komplement till husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande och är tänkt att kunna avlasta akutsjukhusens akutmottagningar. Närakut Haga och de andra närakuterna har resurser att i större utsträckning kunna omhänderta och färdigbehandla mer resurskrävande akuta sjukdomstillstånd, exempelvis misstänkta frakturer, hjärnskakning, sårskador, misstänkt lunginflammation, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

- Tillsammans med husläkarmottagningarna ska de nya närakuterna ta emot många av de personer som idag vänder sig till länets akutmottagningar. Den första nya närakuten, Närakut Haga, öppnar i sommar och övriga nio öppnar under 2018, sa Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting, tidigare i vår.

Läs mer om Närakut Haga på Stockholms läns landstings hemsida.