Hagastaden ArtiklarVård › Guldcertifiering till Nya Karolinska Solna-projektet

Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gary FabbriNya Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gary Fabbri

Första delen av Nya Karolinska Solna-projektet har certifierats enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED i klassen ”Gold”. Byggnaderna har sedan tidigare klarat kraven för det svenska systemet Miljöbyggnads guld-nivå och kommer att bli ett av världens mest hållbara universitetssjukhus.

En egen bergvärmeanläggning täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla. Den värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från förnybar fjärrvärme och fjärrkyla vilket innebär att sjukhuset har en helt klimatneutral energiförsörjning.

Utöver detta finns hissar som återvinner energi, gröna sedumtak, snålspolande blandare och toaletter, fönster som släpper in ljuset men inte värmen på sommaren samt behovsstyrd belysning och ventilation.

De båda certifieringssystemen kompletterar varandra. Miljöbyggnad fokuserar på inomhusmiljön, där dagsljus och klimat är stora frågor, medan LEED tar ett helhetsgrepp och bedömer både inom- och utomhusmiljö samt tillgänglighet och gröna ytor.

Stockholms läns landstings tuffa hållbarhetskrav för NKS-projektet omfattar en rad områden: energieffektivitet, klimatsmarta lösningar, omgivningspåverkan, inomhusmiljö, transporter, avfall och material.

Läs mer om nyheten på Nya Karolinska Solnas webbplats