Hagastaden ArtiklarVård › Första delen av NKS överlämnad till Karolinska Universitetssjukhuset

De första huskropparna av Nya Karolinska Solna är nu färdigställda Foto: Kristoffer MarchiDe första huskropparna av Nya Karolinska Solna är nu färdigställda Foto: Kristoffer Marchi

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har fått nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i det nya sjukhuset. 

De första huskropparna av Nya Karolinska Solna är nu färdigställda på avtalad tid och i november välkomnas de första patienterna. Det är barnsjukvården inom Tema Barn och Kvinnosjukvård liksom Tema Hjärta och Kärl som först får flytta in.

Majoriteten av den fasta utrustningen på operationssalarna liksom byggnadsintegrerad konst är redan på plats. Men nu ska huset fyllas med allt från inventarier till ny kunskap. I mitten av augusti påbörjas en intensiv fas med utbildning av personalen som ska arbeta inne i den först färdigställda delen av det nya sjukhuset. På Nya Karolinska Solna kommer en stor mängd utrustning att vara spårbar, det vill säga märkt med chip, så att det snabbt går att lokalisera föremål när de behövs.

Nästa fas som färdigställs är parkeringsgaraget under torget framför sjukhuset, i juli 2016. Därpå kommer forskningsbyggnaden, som färdigställs under 2017. Senare samma år den resterande delen av huvudbyggnaden. Under 2018 lämnas nyckeln över till den fristående behandlingsbyggnaden, som bland annat rymmer vårdplatser och strålbehandling.

Läs mer på Nya Karolinska Solnas webbplats