Hagastaden ArtiklarVägar och kollektivtrafik › Snart kan du köra från Essingeleden in i Norra länken

Norra Länkens in/utfart till tunnlarna under Hagastaden Foto: TrafikverketNorra Länkens in/utfart till tunnlarna under Hagastaden Foto: Trafikverket

Den 4 april planerar Trafikverket att öppna de norrgående tunnlarna under Hagastaden. Essingeleden (E4/E20 N) ansluter då till Norra länken. Fram till dess pågår avslutande arbeten i och utanför tunnlarna.

I samband med att de norrgående tunnlarna under Hagastaden öppnar i april kommer den tillfälliga infarten till Norra länken innan Norrtull att stängas av och därefter sättas igen.

Grundläggningsarbeten och gjutning av alla stöd är klara för den betongbro som ska möjliggöra trafik upp på Solnavägen/Solnabron från E4/E20. Arbetet med broarna beräknas vara klart hösten 2018.

Norra Länkens webbplats