Hagastaden ArtiklarVägar och kollektivtrafik › Gula linjen fortsätter på gröna spår

Gula linjen. Illustration: SLGula linjen. Illustration: SL

Under våren har FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, gjort en genomgång av nya tunnelbanan till Arenastaden för att hitta nya lösningar som ryms inom avtalet. Den största förändringen är att Gula linjen inte kommer att vända vid Odenplan, utan gå hela vägen från Arenastaden i Solna via Hagastaden till söderort. Gula linjen kommer att köra på Gröna linjens spår och vid Odenplan går båda linjerna från samma plattform.

– En genomgående Gul linje kommer att underlätta för alla resenärer som ska åka från Arenastaden mot T-centralen och söderut. Och bor du i söderort kan du resa direkt till Karolinska och Arenastaden, säger projektchef Malin Harders. Det innebär att ingen ny plattform behöver byggas vid Odenplan, vilket förenklar byggskedet och sparar stora pengar. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och störningarna för Gustav Vasa kyrka minskar avsevärt.

– En förutsättning för genomgående trafik på Gula linjen har varit att tunnelbanetrafiken till västerort inte påverkas. Våra analyser visar att det är möjligt genom en ny planering av trafiken. Vi kommer att fördjupa trafikanalyserna men redan nu har styrelsen tagit beslut om att gå vidare med en tvåspårslösning, säger Malin Harders.

Nytt läge för stationen i Arenastaden
Det nya stationsläget skiljer sig från det ursprungliga förslaget. Skälet är att Arenastaden har besvärliga markförhållanden och ligger nära Trafikverkets spår. Med det nya läget kommer stationen närmare norra Hagalund och tvärbanan.

De föreslagna förändringarna kommer att presenteras mer i detalj i höst då ett kompletterade samråd genomförs.

Byggstart beräknas till 2018
Omprojektering, samråd och tillståndsprövningen innebär att vi beräknar att påbörja de stora arbetena under 2018. Byggtiden beräknas till cirka sex år och därefter kan tågen börja rulla.

Läs mer på SLL:s webbplats