Hagastaden ArtiklarVägar och kollektivtrafik › Förändringar i busstrafiken har skickats på remiss

Foto: Stockholms stadFoto: Stockholms stad

De förändringar i busstrafiken som SLL planerar för december 2016 har nu skickats ut på remiss till kommunerna i regionen. Det handlar främst om flyttar av hållplatser och ändring av turtäthet.

Förändringar som gäller Hagastaden är:

Nya Karolinska sjukhuset
Nuvarande bussterminal vid Karolinska tas ur drift och busstrafiken trafikerar i stället den nya sjukhusentrén vid Hagaplan samt Solnavägen och ”centrala torget”.

Linje 69: Karolinska institutet–Blockhusudden
Linjen får utökad trafik under vår och höst

Linje 73: Ropsten–Tomteboda/Karolinska
Linjens slutmål Tomteboda/Karolinska kan bytas till Karolinska sjukhuset.

Mitt i Kungsholmen skriver om fler planerade förändringar i innerstaden.