Hagastaden ArtiklarArkitektur och konst › Att skapa bra lokaler för framtidens undervisning

Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet och expert på byggnadens betydelse för pedagogiken. Foto: Holger Staffansson.Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet och expert på byggnadens betydelse för pedagogiken. Foto: Holger Staffansson.

Konferensen Att tänka och bygga nytt för framtidens patient, samlade ungefär 400 deltagare från hela Sverige och övriga Norden. Representanter från bland annat byggsektorn, vård, forskning, utbildning och kultur möttes under en tvådagarskonferens. 


Vad krävs för att skapa bra lokaler för framtidens undervisning? Det var en av många frågor som diskuterades.
– Att förändra pedagogiken utan att förändra byggnaden, det är som att köra en app på en IBM-maskin från 1980, förklarade Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet.

Lokalerna har stor betydelse för undervisningen och Jonas Nordquist är expert på byggnadens betydelse för pedagogiken. I Nya Karolinska Solna-projektet har han bland annat varit med och utvecklat de undervisningssalar som stöder dialog och problembaserat lärande. Bakom de fysiska lärandemiljöerna och de informella mötesplatserna inom NKS-projektet finns en pedagogisk vision.
– Den är baserad på den bästa vetenskap vi har idag om miljöer för lärande, berättade han.

Så kallade aktiva väggar, att alla väggar i lokalen kan användas som skrivytor, är ett exempel på saker som bidrar till att skapa en miljö som främjar ett dialogbaserat lärande, något som planeras för framtidens studenter på NKS.  Att alla patienter får enkelrum på det nya universitetssjukhuset medför fördelar även för studenterna.
– Enkelrummen möjliggör ett annat lärande. Studenter kan, med patientens medgivande, vara med sjukvårdspersonalen i rummet, förklarade Jonas Nordquist.

Läs mer på Nya Karolinska Solnas hemsida >>