Hagastaden ArtiklarParker och torg › Landskapsarkitekt med koll på parker

Norra stationsparken

I Hagastaden byggs en tät och hög stadsdel på ett sätt som tidigare inte gjorts i Stockholm. Men där ska också allt det som vi tycker ska finnas i en stadsdel rymmas; träd och blomsterprakt, plats för möten och avkoppling, lek, torghandel och evenemangen, och en rofylld plats att slå sig ner på under en varm sommardag. Landskapsarkitekten Vello Parts ser till att allt detta får plats.

Att bygga ett tätare Stockholm med plats för alla som vill bo här ställer inte bara krav på att alla ska ha någonstans att bo, det måste även finnas lokaltrafik så det räcker till, cykelbanor och parkeringar, förskolor och skolor, affärer och kulturliv. Men något som verkligen väcker debatt och river upp känslor är våra parker och grönområden. Vi vill alla ha en grön plätt eller en park runt hörnet. Landskapsarkitektens roll är att detta tillgodoses.

– En av våra största utmaningar när staden växer och förtätas är att bygga på ett sätt där Stockholms identitet inte går förlorad och där parker och grönområden fortsatt präglar staden, säger Vello Parts. För att åstadkomma det måste man ofta lyfta blicken och se på helheten i exempelvis en stadsdel.

– Det är viktigt att planera inte bara parken i sig utan även se gatorna som en viktig del i stadsrummet. Vi får inte bygga så att de boende upplever gatorna som barriärer, säger Vello och menar att många av de projekt som genomförts under den senaste tiden tagit bort många sådana barriärer.

– Det är nu möjligt att promenera runt hela Kungsholmen och när den nya stadsdelen Hagastaden är färdig så har vi förhoppningsvis förlängt gångstråket ut i Hagaparken och ända ut till Norra Djurgårdsstaden. Så där många påstår att vi bygger bort, vill jag mena att vi snarare åstadkommer nya och starkare kopplingar mellan stadsdelar.

Läs mer om vad som är på gång i Hagastaden i senaste Nyhetsbrevet från Stockholms stads exploateringskontor

stockholm.se/hagastaden