Hagastaden ArtiklarÖvrigt › Två nya byggaktörer får markanvisning i Hagastaden

Områdesbild över HagastadenOmrådesbild över Hagastaden

Igår, den 6 april fattade exploateringsnämnden beslut om markanvisning av två kvarter längs Norra stationsgatan; Organellen (kv. 8) och Lysosomen (kv. 9) markanvisas till Järntorget AB respektive Abacus AB. Två byggaktörer som inte har anvisats mark tidigare i Hagastaden.

Beslutad markanvisning är resultatet av en markanvisningstävling, anbud på pris, som staden genomförde i början av året. Nio anbud kom in. De båda kvarteren beräknas kunna rymma totalt 300 bostadsrättslägenheter, cirka 150 i respektive kvarter, inkluderat 12 st LSS-bostäder (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

- Det är roligt att markanvisningstävlingen mötte stort intresse och att vi nu har två nya byggaktörer att samarbeta med. Nu startar arbetet med att, gemensamt med byggbolagen, utforma projekten mer i detalj, säger stadens projektchef Gunilla Wesström.

Byggnationen beräknas påbörjas under 2018 och husen vara klara för inflyttning 2020.

Relaterade dokument Tjänsteutlåtandet (Dnr E2017-00714):

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1883115

https://insynsverige.se/stockholm-exploatering/dagordning?date=2017-04-06