Hagastaden ArtiklarÖvrigt › Gång- och cykelplaner i fokus vid informationsmöte på H2 Health Hub

Gunilla Brogren pratar om innovativa exempel på underjordiska cykelställ och cykelramper. Foto Victor BlomqvistGunilla Brogren pratar om innovativa exempel på underjordiska cykelställ och cykelramper. Foto Victor Blomqvist

Torsdagen den 23 november bjöd Stockholms stads projektkontor för Hagastaden in till ett informationsmöte om projektet på H2 Health Hub på Hälsingegatan nära Norra Stationsgatan. Ett fyrtiotal intresserade kom till mötet och flera stannade kvar efteråt för att prata med projektmedarbetarna.

Vid mötet fick besökarna en uppdatering av pågående byggnationen i området och vad som ligger inom närtid. Kvällens tema var gång- och cykelplaner för området.

Från Stockholms stads projektkontor medverkade bland andra projektchef Gunilla Wesström som berättade övergripande om projektet. Byggprojektledare Ulf Jansson presenterade pågående delprojekt inom området tillsammans med ett bildspel.

Med utgångspunkt i framkomlighetsstrategin och underlag för gång- och cykelplaner berättade trafikplanerare Gunilla Brogren om hur stadsdelen kan få ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Gunilla visade bland annat innovativa exempel på underjordiska cykelställ och cykelramper.

Länk till nyheten