Hagastaden ArtiklarLife science › S:t Eriks ögonsjukhus flyttar till Hagastaden

Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel högspecialiserad vård än idag. Illustration: VitartesGenom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel högspecialiserad vård än idag. Illustration: Vitartes

Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel specialiserad och högspecialiserad vård än idag. Flytten innebär en möjlighet för sjukhuset att samverka än bättre kring multisjuka patienter med ögonproblem samt främja forskning och utveckling.

S:t Erik väntas kunna flytta in i de nya lokalerna i Hagastaden år 2020. Då kommer all verksamhet vara samlad till ett centrum för ögonsjukvård som är tänkt att främja ännu närmare samverkan med akademi, privata vårdgivare och näringsliv.

Enligt ett färskt beslut i landstingsstyrelsen ska lokalerna hyras ut till landstinget av Oslo Naeringseiendom AS. Tilldelningsbeslutet är överprövningsbart till och med 22 april.

Läs artikeln på sll.se.