Hagastaden ArtiklarÖvrigt › Förslag om att påbörja försäljningsprocess i Norra Hagastaden

Visionsbild Norra Hagastaden. Illustration: Solna stadVisionsbild Norra Hagastaden. Illustration: Solna stad

Den 4 april ska landstingsstyrelsen behandla ärendet om inriktningen för försäljningen av fastigheter och tomter i Norra Hagastaden. Vid beslut i landstingsstyrelsen tas ärendet upp för behandling i landstingsfullmäktige den 9 maj.

Norra Hagastaden ska bli en stadsdel med omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, skolor och service. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen.

När Karolinska Universitetssjukhuset i Solna flyttat in i sina nya lokaler så kommer omkring 40 fastigheter på det nuvarande Karolinska-området att tömmas. Det är landstinget som äger både fastigheterna och tomterna och enligt förslaget ska försäljningsprocessen nu påbörjas. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden föreslås stå först på tur.

Alla byggnader på området kommer inte att säljas, bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård och här kommer även den nya närakuten att ligga som enligt plan ska öppna i juni 2017.

Till artikeln