Food trucks, uppträdanden, tävlingar, visningar av lägenheter och andra aktiviteter kompletterade Hagastadens Öppna hus och Stockholms stads seminarium kring ”Visionen om den levande Hagastaden”. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) var på plats för att inviga det nyaste kontorshuset på Torsplan och manifestera starten av den förvandling som gatan nu kommer att genomgå.

Karin Wanngård talar på invigningen av Norra Stationsgatan.

Karin Wanngård talar på invigningen av Norra Stationsgatan.

Hög tillströmning i stadens paviljong

Stadens paviljong blev ett naturligt nav i området och besöktes uppskattningsvis av 1 500 personer. Många samlades kring den fysiska modellen över Hagastaden men på plats fanns även nya visionsbilder, en nytryckt broschyr och möjlighet att navigera runt Hagastaden genom 3D-glasögon.

Den fysiska modellen över Hagastaden.

Den fysiska modellen över Hagastaden.

Sakkunniga från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Solna stad, Förvaltning för utbyggd tunnelbana och Stockholmshem svarade på frågor från alla intresserade.

Seminariet kring ”den levande Hagastaden” som anordnades av Stockholms stad blev snabbt fullbokat och handlade om hur man kan säkerställa att ett nybyggt område får just de urbana kvaliteter som eftersträvas. Öppna bottenvåningar och publika platser i all ära men hur skapar man liv och variation? Humlegårdens David Johansson gav ett exempel:

När jag flyttade in i det då rätt nybyggda Hammarby sjöstad etablerade sig fyra sushirestauranger i samma kvarter. Det är inte så lyckat. Här i Hagastaden jobbar vi fastighetsägare tajt ihop och har redan skapat tydliga gemensamma idéer och riktlinjer kring vilken typ av restauranger och service vi vill se i området.

Bild från Stockholms stads seminarium om "Visionen för den levande Hagastaden".

Bild från Stockholms stads seminarium om ”Visionen för den levande Hagastaden”.

Till dig som inte var på plats har vi klippt ihop en film där du får ta del av några av de röster som fanns på plats och deras tankar kring Hagastaden – från sakkunniga inom projektet till den intresserade allmänheten.

Fotografierna är tagna av Stockholms stads fotograf Lennart Johansson. Alla bilder från Öppet hus hittar du på Hagastadens flickr.