Hagastaden ArtiklarÖvrigt › Ny busslinje ska knyta samman Ropsten med Karolinska

Foto: Stockholms stadFoto: Stockholms stad

Om ett år är det tänkt att bussarna på den nya stomlinjen 6 ska rulla från Ropsten till Karolinska.

Det är ännu inte fastlagt i förhandlingarna med SL hur den exakta linjedragningen och placeringen av busshållplatser i nordvästlig riktning upp mot Hagastaden kommer att se ut. Men enligt bussentreprenören Keolis bedömning finns det kapacitet för fordon till stomlinje 6. Det beräknas finnas cirka 15 ledbussar från och med planerad trafikstart i december 2017.

Att det rör sig om en blå busslinje, ställer extra krav på kapacitet och regelbundenhet. Det för att kunna garantera en högfrekvent trafikering över hela dygnet i syfte att kunna omfördela resandet och avlasta redan ansträngda spår och vägar.

Denna busslinje är tänkt att ge snabba och effektiva kopplingar mellan den snabbväxande Djurgårdsstaden och Ropsten, Tekniska Högskolan, Östra station, Odenplan och Karolinska.

Till artikeln