Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Parken rustas upp bland annat med anledning av att trycket på lekparker och parker ökar i takt med att Hagastaden färdigställs.

Läs mer om Norrbackatäppan

Resultat och sammanställning av parksamråd

Norrbackatäppan – sammanställning parksamråd nov-dec 2017

Norrbackatäppan – parksamråd 17 november 2017

Norrbackatäppan – sammanställning av idéer och synpunkter