Hagastaden ArtiklarÖvrigt › Beslut i Landstinget – Karolinskas gamla huvudbyggnad säljs

Landstingsstyrelsen har föreslagit Stockholms läns landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen av Karolinska Universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad i Solna. Det är första försäljningsetappen i norra delen av Hagastaden. Köpeskillingen är 2,3 miljarder kronor.

Det var vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 januari som beslutet togs att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna fastighetsförsäljningen. Fastigheten köps av flera aktiebolag med benämningen Goldcup. Ansvaret för bolagen har fastighetsfonden Niam AB.

UPPDATERING: Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde att återremittera ärendet kring försäljningen. Ärendet måste avgöras innan 30 juni om avtalet med den tänkta köparen NIAM ska vara giltigt.

Läs mer på Stockholms läns landstings webbplats