Hagastaden ArtiklarHagastadare › Sjukhusdirektör Mikael Forss: ”Hagastaden blir Europas life science-magnet” #Hagastadare

Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset Foto: Joakim LindMikael Forss, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset Foto: Joakim Lind

Mikael Forss är biträdande sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset och har ett särskilt ansvar för byggnationen och utvecklingen av Nya Karolinska Solna. Han säger att ”det nybyggda universitetssjukhusets internationella ställning är viktig inte bara för forskningen och den avancerade vården, utan kommer också att gagna hela regionens sjukvårdskvalitet”.

Vilken roll ser du att nya universitetssjukhuset i Hagastaden kommer ha?
Vårt uppdrag som Stockholms läns landstings universitetssjukhus kommer att bli än mer koncentrerat på högspecialiserad och forskningsintensiv vård. Sjukhuset kommer att i större utsträckning än idag integrera vård, forskning och utbildning och det i ett toppmodernt sjukhus som inrymmer den allra senaste tekniken. Organiseringen av vården blir annorlunda genom att den delas upp i teman och flöden som svarar mot patientens väg genom vården.

Vad kommer att vara avgörande för att det nybyggda universitetssjukhuset ska få den betydelse du önskar?
Att vi fullt ut lyckas med att tillvarata sjukhustets möjligheter att arbeta på ett nytt, mer patientcentrerat sätt, att interaktionen mellan vårdpersonal, forskare och life science-företag blir ännu tätare än idag, att området blir en magnet för företagsetableringar och duktiga människor.

Vad är det som talar för det?
Området med sin närhet mellan universitetssjukhus och akademier är internationellt väletablerat och på så sätt är vi redan en magnet. Med Hagastaden blir life science-klustret en mer integrerad del av en komplett livsmiljö med boende, butiker, kultur och natur; vilket gör området än mer intressant för företagsetableringar och för duktiga forskare och sjukvårdspersonal.

Första patienten ska tas emot i de nya lokalerna om ett år och stora delar är klara. Vilka är de stora utmaningarna just nu?
Vi är nu inne i en praktisk förberedelsefas som innebär stora krav på samordning mellan Karolinskas programledning, verksamhetsansvariga och våra huvudleverantörer inom bygg, medicinsk teknik och fastighetsservice.

Om du får drömma, vilken betydelse har Hagastaden i Stockholm och Solna om tjugo år?
Hagastaden och Kista utgör tillsammans de mest dynamiska miljöerna för life science i Europa. Hit åker man från hela Europa för att få den allra bästa vården och utbildningen och för att forska inom spetsområdena. Verksamheterna inom sjukvården har utvecklat och tagit vara på ny teknik på ett sätt som gör att studiebesöken avlöser varandra. Nya företag bildas och växer genom den näring den får i Hagastaden.

Text: Joakim Lind