Hagastaden ArtiklarLife science › Patrik utvecklar framtidens läkemedel med proteinteknologi

Patrik Strömberg är forskare och leder en senior forskargrupp på life science-företaget Sobi. Foto: Joakim LindPatrik Strömberg är forskare och leder en senior forskargrupp på life science-företaget Sobi. Foto: Joakim Lind

Patrik Strömberg har hittat sin plats i Hagastaden, men ser gärna samarbeten och fler stora läkemedelsföretag för att säkra rekryteringen av morgondagens life science-stjärnor.

Patrik Strömberg är forskare och leder en senior forskargrupp på life science-företaget Sobi – ett internationellt bioteknologiskt läkemedelsföretag med huvudkontor i Karolinska Institutet Science Park i Hagastaden.

Sobi har drygt 700 medarbetare och finns representerat runt om i världen. De är inriktade på behandlingar för patienter med sällsynta inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. De utvecklar bland annat läkemedel för behandling av hemofili, blödarsjuka.

Patriks forskargrupp arbetar med rekombinant proteinteknologi – som gör det möjligt att designa nya innovativa terapeutiska proteiner, utifrån byggstenar och komponenter från olika organismer, med syftet att ta fram behandlingar för patienter med exempelvis svåra ärftliga sjukdomar. Med hjälp av bioteknologiska processer produceras proteinerna i stor skala i cellkulturer för att efter många år av olika tester och studier utgöra basen i nya biologiska läkemedel.

Proteinteknologi är ett tvärdisciplinärt utvecklingsområde som utvecklas snabbt och har stor framtidspotential. Genom teknikerna kommer läkemedel och behandlingar kunna fås fram från modifierade protein, vilket kan hjälpa människor med ovanliga eller svåra sjukdomar som hittills varit svåra eller omöjliga att behandla.

Sobi har flera pågående samarbeten och projekt internationellt och med parter i regionen. Ett av dessa är Pronova, ett Vinnova-forskningsprojekt inom proteinteknologi som leds av KTH och där förutom Sobi, flera andra life science-företag också medverkar.

Patrik doktorerade inom biokemi vid Karolinska Institutet och har spenderat större delen av sin forskar- och yrkeskarriär nära campuset i Solna, med undantag för några år på Astra Zeneca i Södertälje.

– Jag kommer förmodligen kunna ha Hagastaden som bas i hela mitt yrkesliv. Här finns alla komponenter och infrastrukturen för ett optimalt kluster, med internationellt erkända akademiska institutioner såsom Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och många life science-företag. Det finns en stor potential i området och genom att Stockholm och Solna nu byggs samman och underlättar rörligheten blir det bara ännu bättre.

Att kunna rekrytera rätt medarbetare är viktigt för alla företag, men särskilt viktigt inom life science och för läkemedelsutveckling; ett område som kräver specialistkompetens. Sobi rekryterar forskare och experter från hela världen. Ett attraktivt life science-kluster med ett nära utbyte mellan forskning och näringsliv som möjliggör rörlighet är betydelsefullt för att locka hit talanger. Men Patrik ser gärna att flera stora life science-företag etablerar sig i området.

– Det är värdefullt med några stora life science-företag. De för så mycket annat gott med sig. Dels kan det bidra till den akademiska forskningen och dels växer det ofta fram andra typer av life science-företag och kringverksamheter intill ett större företag. Det skulle också vara värdefullt för rekryteringen och möjligheten att attrahera spetskompetenser, med fler och större arbetsgivare i regionen, menar Patrik Strömberg.

Text: Joakim Lind