Hagastaden ArtiklarLife science › Ontilederna.nu – ny tjänst som kortar tiden mellan diagnos och behandling

I Ontilederna.nu kartlägger du smärtan i dina leder inför ett läkarbesök. Foto: 4D-programmet.I Ontilederna.nu kartlägger du smärtan i dina leder inför ett läkarbesök. Foto: 4D-programmet.

Ontilederna.nu är en e-tjänst som har utvecklats av patienter, vårdgivare, forskare och digitala designbyrån Ocean Observations för hjälpa till att fånga upp människor med ledgångsreumatism i ett tidigt skede. Arbetet är en del av de projekt som ingår i 4D-programmet som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet i Hagastaden, sedan lansering i januari 2015 har mer än 13000 genomfört testet via 1177.

Ju tidigare rematoid artit, även kallad ledgångsreumatism, kan diagnostiseras desto bättre ser prognosen ut. När rätt medicinering sätts in i ett tidigt skede, kan det minska behovet av vård och bidra till ett aktivare liv för den som drabbats av en reumatisk sjukdom.

Kartläggning innan diagnos
Via 1177 är det öppet för alla att gå in och se hur ontilederna.nu fungerar. Användardata sparas inte, om man inte själv väljer att spara ner det som en pdf.

– Har man haft ont i kroppen en tid, kan det vara bra att göra en kartläggning över sin värk. Speciellt om man har besökt primärvården utan att få hjälp, säger Malin Regardt med dr, leg arbetsterapeut på reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Hagastaden.

Malin Regard. Foto: Gitta Wilén.

Malin Regardt med dr, leg arbetsterapeut på reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gitta Wilén.

Med hjälp av webbtjänsten Ontilederna.nu går man igenom kroppen steg för steg och gör en kartläggning över sin smärta, graderar den och anger var den sitter i kroppen. Under vägen ges det information om varför frågorna är viktiga och rekommendationer om och var man kan söka vård, beroende av de val som man gör. När kartläggningen av värken är genomförd kan man spara det som en pdf och ta med sig som ett underlag i mötet med sin husläkare på primärvården.

– Det är viktigt att veta att själva tjänsten inte ställer en diagnos, den hjälper till att kartlägga besvären och är ett kunskapsstöd. Diagnosen fastställs av läkare först efter grundlig utredning med bland annat blodprov och röntgen, berättar Malin Regardt.

Tjänstedesign utgår från användarens behov
Ontilederna.nu togs fram i samarbete med digitala designbyrån Ocean Observations som arbetar med service design, vilket innebär att designers, kunder och andra intressenter (i det här fallet representanter från vård, forskning och patienter) är med i utvecklingen och utvärderar kontinuerligt i processen. Service design grundar sig i empati för användaren, vilket ligger i linje med att sätta patienten i centrum i vården.

Det var viktigt att ta reda på vad som är orsaken till varför det tar tid mellan diagnos och behandling. Ocean Observations intervjuade patienter vars resa från symtom till behandling varit lång. Det visade sig bland annat vara patienterna själva som dröjde med att söka vård. Med vetskap om detta kom idén att utveckla ett kunskapsstöd för patienten.

– Vi hade en idé om ett webbstöd för patienten, men det var samarbetet som formade prototypen för ontilederna.nu, berättar Sofia Svantesson från Ocean Observations.

En pilot av Ontilederna.nu provades på tre primärvårdsmottagningar. Den har utvärderats med hjälp av intervjuer och observationer av läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och patienter. Patienterna upplevde att de med hjälp av frågorna i Ontilederna.nu blev mer förberedda inför mötet med vården. Både vårdgivare och patient säger att det förbättrade strukturen vid mötet och förkortade tiden av bedömning, vilken kunde läggas på den fortsatta utredningen istället.

– Statistiken för Ontilederna.se ser god ut och en ny e-tjänst, Ontiryggen.se, är på gång för att hjälpa människor med ryggreumatism till rätt vård, avslutar Malin Regardt.

 

Fakta:
Initiativet till webbtjänsten Ontilederna.nu kommer från 4D som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (där 4D står för de fyra diagnoser som är några av våra vanligaste folksjukdomar artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt). Målet med 4D är att utreda hur kunskapsstödet för patienten, vårdgivare och forskningen ska kunna förbättras.

Text: Gitta Wilén