Hagastaden ArtiklarLife science › Kika in i Biomedicum – hem för experimentell forskning

Biomedicum kommer att samla Karolinska Institutets  experimentella forskning. Illustration: Karolinska InstitutetBiomedicum kommer att samla Karolinska Institutets experimentella forskning. Illustration: Karolinska Institutet

I Hagastaden på Karolinska Institutets Campus Solna, uppförs Biomedicum – ett laboratorium som kommer att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutet under ett tak. Detta i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

Karolinska Institutet och Akademiska Hus har tillsammans tagit fram en film som visar byggnadens utformning och kvaliteter.