Hagastaden ArtiklarLife science › Hagastaden ska bli som ett klassrum

På initiativ av Norrmalms stadsdelsförvaltning har det under året hållits fyra träffar om hur det ska skapas en så bra miljö som möjligt för barn och unga i Hagastaden, och det står klart att det kommer att bli en riktig forskarstadsdel redan från tidig ålder.

Medverkat har bland annat förskole- och grundskolechefer, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, idrotts- och kulturförvaltningen, arkitekter och byggherrar gjort.

Läs hela artikeln från Vi i Vasastan här