Hagastaden ArtiklarHagastadare › #hagastadare – Åke har ”riskblicken”

Åke Petrilä, arbetsmiljösamordnare på Trafikverket. Foto: Gitta Wilén.Åke Petrilä, arbetsmiljösamordnare på Trafikverket. Foto: Gitta Wilén.

Åke Petrilä arbetar som arbetsmiljösamordnare på Trafikverket. Hans jobb är bland annat att se till att byggherrarna i Hagastaden uppfyller sitt byggarbetsmiljöansvar. Arbetet omfattar byggarbetsplatserna i Hagastaden inklusive Norra länken och den kommande tunnelbanestationen. Han tycker att det är roligt att arbeta med stora projekt, för där går det att påverka arbetsmiljön. Åke började sitt arbete i Hagastaden 2006, då med Norra länkens vägtunnlar.

Vad innebär det att arbeta som arbetsmiljösamordnare?

– För varje byggprojekt ska det skrivas en arbetsmiljöpolicy och en arbetsmiljöplan, den senare ska uppdateras minst en gång i månaden. I mitt arbete skapar jag bland annat säkerhetskoncept, ser till tidsplanen är tillräcklig och att det finnas nog med plats att utföra arbetet på. Det går inte att gena i kurvorna. Jag skriver dagbok varje dag för att dokumentera arbetet och för att hålla reda på det som behöver åtgärdas.

– När jag kommer till arbetet klockan 06.15 går jag ut och kollar läget. Jag är ingen innekatt, är ute på fältet 60 till 70 procent av min tid. 99 procent av min arbetstid fokuserar jag på risk. Jag har ”riskblicken”. Man måste jobba sig till säkerhetskunskap genom många års erfarenhet av bygg- och anläggningsarbete.

Vad är säkerhetsutmaningen i Hagastaden?

– Det är bland annat arbete på höga höjder och lyft av tunga element på ett så pass litet område där det samtidigt är tät trafik, tåg och stora mängder med människor som rör sig. Utmaningen ligger i samspelet, ingen är ensam stark.

– Jag och mina kollegor i Hagastaden har gjort ett bra arbete. 6,7 miljoner timmar utan något dödsfall så här långt. Då krävs det att det finns mandat att stoppa arbetet vid säkerhetsrisk, men det är inget som jag gör i onödan, bara när det krävs. Det är aldrig någon som protesterar när det händer.

Hur ser ditt arbete ut framöver?

– Från och med april nästa år kommer jag jobba vidare enbart med säkerheten vid tunnelbaneutvecklingen. Det är lite roligare att jobba med saker under jord, lite mer spännande.

Vad är ditt Hagastaden-tips?

– Följ det spännande framåtskridandet som pågår i samband med att det uppförs hus, vägar och järnväg från Solnabron.

 Text: Gitta Wilén